News, tips, tricks and useful information

Blog from PORTOS team.

Zaokrúhľovanie 1 a 2 eurocentových mincí

Od 1.7. začíname zaokrúhľovať ceny tovarov a služieb tak, aby sa minimalizovalo používanie 1 a 2 eurocentových mincí.

More

Slovensko zálohuje a PORTOS s ním

Zvládnite zálohovanie PET fliaš a plechoviek jednoduchšie vďaka PORTOSu.

More

PORTOS, veľký pomocník v čase pandémie

Ako napredovať aj v čase pandémie? Systém PORTOS prináša nové riešenia.

More

Mobilný čašník. Veľký pomocník priamo na dlani

Prečo je nasadenie mobilného čašníka skvelou voľbou pre váš podnik?

More

Potrebujem prihlásiť on-line pokladnicu, čo mám robiť?

Táto sekcia obsahuje postup prihlásenia a uvedenia do prevádzky novej on-line pokladnice.

More

Výmena autentifikačných údajov

Súbor autentifikačných údajov, ktorý máte nahratý vo vašej ORP má platnosť dva roky od vystavenia. Čo je potrebné spraviť?

More

Newsletter

Subscribe to newsfeed.