News

Zvýšenie DPH na 20% pre tvrdý alkohol

27.12.2023

Pre alkohol podávaný v gastro prevádzkach od 1.1.2024 platí základná, 20% sadzba DPH. Zmena sa netýka nápojov s obsahom akoholu do 0,5% objemu, pre ktorý naďalej platí 10% sadzba DPH.

Naďalej je taktiež platný režim uvedený 1. 1. 2023, ktorý upravuje zníženú, 10% sadzbu DPH pre konzumáciu na mieste. Pre rozvoz a osobný odber naďalej platí základná 20% sadzba.

Aké zmeny v PORTOSe vykonať, aby ste boli na túto zmenu pripravení?

Zmena DPH sa vás netýka:

❌ ak neposkytujete tvrdý alkohol
❌ ak váš podnikateľský subjekt nie je platcom DPH
❌ ak poskytujete iba rozvoz a osobný odber (nie konzumáciu na mieste)

Ak ste sa našli v ktoromkoľvek z vyššie uvedených bodov, legislatívna zmena sa vás netýka a s čítaním článku nemusíte pokračovať a v Portose nemusíte vykonávať žiadne zmeny.

Ako zmením sadzbu DPH pre tovar?

 • Otvorte aplikáciu PORTOS BackOffice a prihláste sa (pravdepodobne môžete použiť rovnaké meno a heslo, ako do aplikácie Pokladňa).
 • V hlavnej ponuke na ľavej strane zvoľte sekciu “Sklad - Tovary”, objaví sa tabuľka so zoznamom tovarov.
 • V riadku s tovarom, ktorého sa zmena týka, stlačíme ikonku troch bodiek a zvolíme možnosť “Upraviť”, čím sa otvorí obrazovka s detailom tovaru.
 • V úvodnej sekcii zvolíme v políčku “Trieda DPH” 20%-tnú sadzbu DPH.
 • Overíme cenu v políčku “Predajná cena s DPH”. V prípade, ak sa zmenila, vrátime ju na želanú hodnotu.
 • Zároveň v sekcii “Typ nákupu” overíme, že v častiach “Na mieste” nie je zvolená trieda DPH (resp. je zvolená možnosť “Podľa nastavenia tovaru“).
 • Hotovo! V prípade, ak používate PORTOS vo verzii 3.X a mali ste otvorenú aplikáciu Pokladňa, vypnite ju a opäť zapnite.

Máte veľa tovarov? Ide to aj rýchlejšie - hromadnou zmenou cez Excel súbor

 • Otvorte aplikáciu PORTOS Link a prihláste sa (pravdepodobne môžete použiť rovnaké meno a heslo, ako do aplikácie Pokladňa)
 • V ponuke zvoľte možnosť “Tovar".
 • V sekcii “Export tovaru” stlačte tlačidlo “EXCEL súbor”. Vyberte, kde sa súbor uloží.
 • Excel súbor otvorte. V prípade, ak nemáte na počítači nainštalovaný tabuľkový editor, súbor môžete editovať aj na inom počítači, alebo si nainštalovať bezplatnú kancelársku sadu.
 • V Excel súbore zvoľte záložku “Tovary”.
 • V stĺpci “TRIEDA_DPH” prepíšeme pre dotknuté tovary číslo sadzby (zväčša z čísla 1 na číslo 2, alebo z čísla 2 na číslo 1). Priradenie čísla triedy DPH k percentuálnej výške DPH nájdete v záložke “Triedy_DPH” - údaje v tejto záložke však neupravujte.
 • Uistite sa, že hodnoty v stĺpcoch “TRIEDA_DPH_SO_SEBOU” a “TRIEDA_DPH_ROZVOZ” sú buď prázdne, alebo sa zhodujú s hodnotou v stĺpci “TRIEDA_DPH”.
 • Zmeny v Excel súbore uložte a súbor zatvorte.
 • V aplikácii PORTOS Link v sekcii “Import tovaru” stlačte tlačidlo “EXCEL súbor”. Vyberte súbor, ktorý ste v predošlom postupe vytvorili.
 • Hotovo! V prípade, ak používate PORTOS vo verzii 3.X a mali ste otvorenú aplikáciu Pokladňa, vypnite ju a opäť zapnite.

Kedy mám v PORTOS-e vykonať zmenu položiek na 20% DPH?

Účinnosť legislatívnych zmien je stanovená od 1.1.2024, je teda potrebné zmeny realizovať pred začatím prvého predaja v roku 2024.

Môžete mi pomôcť?

Sme vám plne k dispozícii. Ozvite sa svojmu servisnému technikovi a prostredníctvom vzdialenej podpory (aplikácie TeamViewer alebo AnyDesk) vám so všetkým radi pomôžeme.

Máte otázky?

Kontaktujte nás a radi vám ich zodpovieme. Priebežne budeme aktualizovať aj tento článok.

 

Foto: shutterstock

Article categories