News , EKasa

Výmena autentifikačných údajov

20.04.2021

Súbor autentifikačných údajov, ktorý máte nahratý vo vašej ORP má platnosť dva roky od vystavenia. Nakoľko od spustenia projektu eKasa uplynuli dva roky, znamená to, že pravdepodobne čoskoro skončí platnosť aj Vašim autentifikačným údajom.

Čo musím spraviť?

 

1. Požiadajte o nové autentifikačné údaje

Na portáli finančnej správe v e-kasa zóne podnikateľa požiadate (vy, alebo váš účtovník, či účtovníčka) o nové autentifikačné údaje. Staré môžete ponechať platné, nemusíte im venovať pozornosť. Zneplatnia sa automaticky po uplynutí ich platnosti.

Pri stiahnutí autentifikačných údajov je potrebné zadať heslo. Toto heslo si zapamätajte, alebo si ho niekam uložte. Bude totiž potrebné pri vkladaní autentifikačných údajov do eKasa pokladnice.

Z portálu finančnej správy teda stiahnete:

  • XML súbor obsahujúci autentifikačné údaje
  • Heslo k autentifikačným údajom

Presný postup na získanie nových autentifikačných údajov nájdete tu.

2. Kontaktujte nás

Dajte nám vedieť, že nové autentifikačné údaje máte pripravené.

XML súbor spolu s heslom nám pošlite na emailovú adresu ekasa@avservis.org. Ak si neželáte posielať súbor spolu s heslom emailom, pripravte nám ho na pracovnej ploche počítača.

3. Pomôžeme Vám

S aktualizáciou autentifikačných údajov do vašej eKasa pokladnice Vám môžeme pomôcť:

  • Vzdialenou podporou prostredníctvom programu TeamViewer (za poplatok 20 € bez DPH)
  • Priamo u Vás (za poplatok 50 € bez DPH a dopravné náklady)

 

 

Article categories