Vďaka prepojeniu so silným skladovým a ekonomickým softvérom KROS Omega získate skvelý prehľad naprieč celou sieťou Vašich predajných miest.

Prenos tovarov

Systém PORTOS udržiava zoznam tovarov aj skladové zostatky synchronizovaný v systéme KROS Omega. Ak v aplikácii KROS Omega vznikne nový tovar, alebo sa existujúcemu tovaru zmení názov, cena, alebo čokoľvek iné, systém PORTOS si všetky potrebné informácie prevezme a aktualizuje.

Sortiment tak evidujete na jedinom mieste - v aplikácii KROS Omega. PORTOS sa postará o všetko ostatné tak aby ste v aplikácii PORTOS Pokladňa mali vždy aktuálny cenník.

Prenos skladových zostatkov

Ak v systéme KROS Omega naskladníte, alebo vyskladníte tovar, systém PORTOS si prevezme aktuálne skladové zostatky. Vďaka tomuto prepojeniu je prenos tovaru medzi rôznymi skladmi naozaj jednoduchý.  Využiť ho môžete pri prenose tovaru z jednej predajne na druhú, alebo pri prenose tovaru z centrálneho skladu na predajňu a naspäť.

Prehľadná synchronizácia

Pri synchronizácii máte k dispozícii prehľad posledných prenesených denných uzávierok spolu s dosiahnutým obratom.

Integration features

  • Synchronizácia siete predajní.
  • Presun tovaru z centrálneho skladu na sklad predajne.
  • Synchronizácia tovarov aj tržieb jediným tlačidlom.
  • Kontrola prenesených tržieb.
Riešenie pre siete predajní alebo bufetov

Riešenie pre siete predajní alebo bufetov

Ak prevádzkujete viaceré predajné miesta, prepojenie so systémom KROS Omega vám uľahčí prácu.

S presnosťou na jediný cent

Každá prenesená denná uzávierka je systémom PORTOS skontrolovaná tak, aby sa údaje preniesli do KROS Omega na cent presne.

Pohodlný presun tovaru

Medzi prevádzkou a centrálnym skladom, alebo priamo medzi prevádzkami.

Ceny sú stále synchronizované

Nový tovar v aplikácii KROS Omega sa prenesie do systému PORTOS spolu so všetkými dôležitými informáciami.

Solution for all types of venues

The PORTOS system is an excellent helper in various sectors.

Stores

Grocery stores, fashion boutiques, bookstores and household items are using PORTOS. More

Buffets

Canteens, fast food stalls and mobile sales? Our parquet. More