Aktuality

Znížená 10 % sadzba DPH pre gastro

20.12.2022

Od 1. Januára 2023 platí pre gastro sektor nižšia DPH. Aké zmeny v PORTOSe vykonať, aby ste boli na túto zmenu pripravení?

V prvom rade si dovolíme zdôrazniť dve dôležité informácie:

 • Ak znížená DPH platí aj pre vašu prevádzku, uplatnenie zníženej 10% sadzby je povinné.
 • Pre rozvoz a osobný odber naďalej platí 20% sadzba.

Jedlá z reštaurácie dovezené kuriérom, alebo jedlá prebraté v reštaurácii osobne na konzumáciu inde v zmysle nariadenia rady EÚ nie sú stravovacie alebo reštauračné služby. Pre uplatnenie 10% DPH je tak potrebné poskytovať aj tzv. “doplnkové služby”, ako napríklad poskytnutie obsluhy, priestoru na konzumáciu, či umývateľného riadu a príboru. Jedlá poskytované bez týchto služieb podliehajú naďalej základnej 20% sadzbe DPH.

Koho sa zmena na 10% DPH týka? A koho nie?

✔️ Prevádzky s možnosťou konzumácie priamo v priestoroch prevádzky a možnosťou využiť iné podporné služby (neplatí pre jedlo so sebou alebo jedlo doručené kuriérom).
✔️ Prevádzky vo food courtoch (neplatí pre jedlo so sebou alebo jedlo doručené kuriérom)
❌ Pouličné stánky
❌ Predajne bez možnosti konzumácie priamo na predajni (napríklad cukrárne, ktoré poskytujú iba výdaj tovaru)
❌ Zmena DPH sa vás netýka, ak váš podnikateľský subjekt nie je platcom DPH
❌ Zmena DPH sa vás netýka, ak nepodnikáte v gastro sektore, teda neposkytujete jedlá a nápoje

Ako v PORTOSe vykonať prechod na 10% DPH?

To závisí od toho, či vaša prevádzka poskytuje aj jedlo so sebou, alebo doručenie rozvozom. V závislosti od toho, v akom režime poskytujete jedlá a nápoje, uvádzame 4 rozdielne postupy, ako 10% DPH aplikovať u vás:

Pokračujte podľa pokynov v sekcii A, B, C alebo D.

 


 

A) Predávam jedlá a nápoje iba na konzumáciu v rámci prevádzky. Neposkytujem rozvoz, ani jedlo so sebou

V takom prípade celý váš sortiment podlieha 10% sadzbe DPH. Postup sa líši v závislosti od verzie systému PORTOS (3.2, 3.3 alebo 4). Verziu Systému PORTOS zistíte tak, že v záhlaví okna (v hornej časti obrazovky) aplikácie PORTOS Pokladňa sa nachádza text “Portos Pokladňa v…”, za ktorým nasleduje označenie verzie.

 • ❌ verzia 3.1.x: aplikáciu neaktualizujte, je potrebné kontaktovať servisného technika, ktorý vám s aktualizáciou na verziu 3.3 alebo 4.0 pomôže.
 • ✔️ verzia 3.2.x alebo 3.3.x: pokračujte podľa postupu A1
 • ✔️ verzia 4.0.x: pokračujte podľa postupu A2

A1) Používam PORTOS verziu 3.2 alebo 3.3

 • Tento postup vykonajte iba v prípade, ak používate PORTOS verziu 3.2 alebo 3.3.
 • Vykonajte dennú uzávierku na všetkých pokladniciach, ak ste tak ešte nespravili.
 • Otvorte aplikáciu PORTOS BackOffice a prihláste sa (pravdepodobne môžete použiť rovnaké meno a heslo, ako do aplikácie Pokladňa).
 • V hlavnej ponuke na ľavej strane zvoľte sekciu “Nastavenia - Triedy DPH”.
 • Objaví sa tabuľka so sadzbami. V riadku, kde sadzba je 20% kliknite na ikonu troch bodiek v pravej časti obrazovky a stlačte tlačidlo “Upraviť”.
 • V políčku Sadzba prepíšte hodnotu 20 na 10 (upozornenie o potrebe zmeny sadzby aj v servisnom nástroji fiskálnej tlačiarne môžete ignorovať).
 • Stlačte tlačidlo “Uložiť”.
 • Hotovo! Tovary sú teraz evidované v 10% sadzbe DPH a ich ceny s DPH ostali zachované. V prípade, ak ste mali otvorenú aplikáciu Pokladňa, vypnite ju a opäť zapnite.

A2) Používam PORTOS verziu 4

 • Tento postup vykonajte iba v prípade, ak už používate PORTOS verziu 4. Neaktualizujte svoj systém z verzie 3.2 alebo 3.3.
 • Pred samotnou aktualizáciou odporúčame vytvoriť zálohu systému: otvorte aplikáciu PORTOS Monitor (ikona červeného srdiečka), v záložke "Utility" nájdite položku "Záloha databázy" a stlačte "Otvoriť". Až sa v čiernom okne objaví text "Záloha databazy prebehla úspešne", okno môžete zatvoriť.
 • Nainštalujte aktualizáciu pre PORTOS verziu 4 stiahnutím a spustením týchto inštalátorov: Inštalátor služby PORTOS API 4.0 (poznámka: ak vás inštalátor vyzve na vypnutie aplikácie, zvoľte možnosť "Nevypínať"), Inštalátor aplikácie PORTOS Link 4.0 a Inštalátor aplikácie PORTOS Pokladňa 4.0 (v prípade, ak sa na predajni nachádza viac pokladníc, nainštalujte inštalátor k aplikácii Pokladňa aj na zvyšné počítače).
 • Vykonajte dennú uzávierku na všetkých pokladniciach, ak ste tak ešte nespravili.
 • Otvorte aplikáciu PORTOS Link a prihláste sa (pravdepodobne môžete použiť rovnaké meno a heslo, ako do aplikácie Pokladňa).
 • V ponuke zvoľte možnosť “Tovar".
 • V sekcii “Export tovaru” stlačte tlačidlo “EXCEL súbor”. Vyberte, kde sa súbor uloží.
 • Excel súbor otvorte. V prípade, ak nemáte na počítači nainštalovaný tabuľkový editor, súbor môžete editovať aj na inom počítači, alebo si nainštalovať bezplatnú kancelársku sadu.
 • V Excel súbore zvoľte záložku “Triedy_DPH”.
 • Prepíšte hodnotu 20 na 10.
 • Zmeny v Excel súbore uložte a súbor zatvorte.
 • V aplikácii PORTOS Link v sekcii “Import tovaru” stlačte tlačidlo “EXCEL súbor”. Vyberte súbor, ktorý ste v predošlom postupe vytvorili.
 • Hotovo! Tovary sú teraz evidované v 10% sadzbe DPH a ich ceny s DPH ostali zachované.

 


 

B) Predávam jedlá a nápoje iba na donášku alebo konzumáciu so sebou

Vaša prevádzka sa nekvalifikuje na 10% DPH, nie je teda potrebné vykonať v systéme PORTOS žiadne zmeny. Celý váš sortiment naďalej podlieha 20% sadzbe DPH.

 


 

C) Predávam jedlá a nápoje v rámci prevádzky, aj na rozvoz a konzumáciu so sebou. Jedlá a nápoje na donášku/so sebou sú poskytované v rozdielnej cene, ako pri konzumácii v rámci prevádzky.

V takom prípade už pravdepodobne máte v systéme takýto tovar evidovaný dva krát:

 • raz pre osobný odber či rozvoz
 • druhý raz pre konzumáciu na mieste.

Pre tie jedlá a nápoje, ktoré sú určené pre konzumáciu na mieste, zmeníte triedu DPH na 10% takto:

 • Otvorte aplikáciu PORTOS BackOffice a prihláste sa (pravdepodobne môžete použiť rovnaké meno a heslo, ako do aplikácie Pokladňa).
 • V hlavnej ponuke na ľavej strane zvoľte sekciu “Sklad - Tovary”.
 • Zobrazí sa tabuľka s tovarmi. V riadku, ktorý si želáte upraviť, kliknite na ikonu troch bodiek v pravej časti obrazovky a stlačte tlačidlo “Upraviť”.
 • Zobrazí sa detail tovaru. V políčku "Trieda DPH" zmeňte triedu DPH tak, aby bola k tovaru priradená 10% sadzba DPH.
 • ⚠️ Upozornenie: v prípade, ak používate PORTOS vo verzii 4 a zmeníte tovaru priradenú triedu DPH, cena tovaru sa zmení - automaticky sa prepočíta podľa novej sadzby. Uistite sa preto, že cena tovaru je nastavená tak, ako si želáte.
 • Zmeny uložíte stlačením tlačidla “Uložiť” v pravej hornej časti obrazovky.

 


 

D) Predávam jedlá a nápoje v rámci prevádzky, aj na rozvoz a konzumáciu so sebou. Jedlá a nápoje na donášku/so sebou sú poskytované v rovnakej cene, ako pri konzumácii v rámci prevádzky.

Predpokladáme, že každý tovar evidujete iba raz a radi by ste tak pracovali aj naďalej. V najnovšej aktualizácii systému PORTOS pre verziu 3.3 a 4 je preto zapracovaná možnosť uviesť rozdielne DPH v závislosti od typu nákupu (na mieste, so sebou alebo rozvoz).

Pred samotnou aktualizáciou odporúčame vytvoriť zálohu systému. Otvorte aplikáciu PORTOS Monitor (ikona červeného srdiečka) a v záložke "Utility" nájdite položku "Záloha databázy" a stlačte "Otvoriť".

Ďalej je potrebné nainštalovať aktualizácie pre vašu verziu systému PORTOS (3.2, 3.3 alebo 4). Verziu Systému PORTOS zistíte tak, že v záhlaví okna (v hornej časti obrazovky) aplikácie PORTOS Pokladňa sa nachádza text “Portos Pokladňa v…”, za ktorým nasleduje označenie verzie.

⚠️ Upozornenie: Uistite sa, že sťahujete inštalátory určené pre vami používanú verziu PORTOSu. Aktualizáciu z verzie 3.2/3.3 na verziu 4.0 vykonáva výhradne servisný technik.

Postup:

 • Otvorte aplikáciu PORTOS BackOffice a prihláste sa (pravdepodobne môžete použiť rovnaké meno a heslo, ako do aplikácie Pokladňa).
 • V hlavnej ponuke na ľavej strane zvoľte sekciu “Sklad - Tovary”.
 • Zobrazí sa tabuľka s tovarmi. V riadku, ktorý si želáte upraviť, kliknite na ikonu troch bodiek v pravej časti obrazovky a stlačte tlačidlo “Upraviť”.
 • Zobrazí sa detail tovaru. Nižšie na obrazovke nájdite sekciu "Typ nákupu".
 • V sekcii typ nákupu uveďte v časti "Na mieste" v políčku "Trieda DPH" sadzbu 10%.
 • Zmeny uložíte stlačením tlačidla “Uložiť” v pravej hornej časti obrazovky.

Pri vytváraní nového účtu v aplikácii PORTOS Pokladňa (vo verzii 3.3 aj 4.0) uvediete, v akom režime budú jedlá podávané. Na výber sú možnosti: na mieste, so sebou alebo rozvoz. V závislosti od zvoleného typu nákupu sa uplatní správna sadzba DPH.

 

Kedy v PORTOSe vykonať prechod na 10% DPH?

Účinnosť legislatívnych zmien je stanovená od 1.1.2023, je teda potrebné zmeny realizovať pred začatím predaja v roku 2023 a to nasledovným spôsobom:

 • uzatvoriť všetky otvorené doklady z roku 2022 (použitá bude ešte 20% sadzba DPH)
 • vykonať denné uzávierky
 • vykonať zmeny podľa postupu v texte vyššie

Môžete mi pomôcť?

Sme vám plne k dispozícii. Ozvite sa svojmu servisnému technikovi a prostredníctvom vzdialenej podpory (aplikácie TeamViewer alebo AnyDesk) vám s prechodom na 10% DPH pomôžeme.

Máte otázky?

Kontaktujte nás a radi vám ich zodpovieme. Priebežne budeme aktualizovať aj tento článok.

Užitočné odkazy

 

Zdroje: Denník E, podnikajte.sk, Foto: shutterstock

Zoznam kategórií