Aktuality , Tipy a triky

Odmeňujte svojich klientov, PORTOS Vám v tom pomôže

02.03.2023

Zákaznícke účty sú jadrom vernostného programu v systéme PORTOS, ktorý ich má až tri! Či už si želáte vytvoriť vernostnú kartu na zbieranie bodov za nákup, darčekový poukaz, alebo zľavovú kartu s možnosťou určiť percentuálnu zľavu, zákaznícky účet je riešením. Dokonca môžete mať zapnutých niekoľko vernostných programov naraz!

 

1. percentuálne zľavy 

Zľava, ktorá je automaticky aplikovaná na doklad po spárovaní s týmto zákazníckym účtom. Viete určiť, na ktoré položky je možné aplikovať zľavu, čo vám dáva kontrolu nad tým, ktoré tovary budú mať vaši hostia zľavnené.

 

2. darčekové poukazy 

Karta, ktorou si prajete obdarovať Vašeho klienta? V systéme PORTOS stačí vytvoriť zákaznícky účet, ktorému do poľa "Kredit" vložíme peňažný obnos.

Darčeková karta, ktorou vaši klienti môžu obdarovať držiteľa karty presne špecifikovanou sumou? Cez aplikáciu PORTOS Pokladňa je možné krediť opakovane navyšovať aj spotrebovať.

 

3. odmeňovanie za nákup 

Klient dostane za každé zaplatené euro vami stanovenú sumu vo forme kreditu. Na zákaznícky účet sa prirátava okamžite, v momente uzatvárania dokladu.

Ak používate darčekové poukazy, alebo zľavové poukážky, viete ich časovo limitovať a jednoducho nastaviť dátum, po ktorom nebude možné zákaznícky účet používať.

 

Zákaznícke karty krok za krokom

Najjednoduchšie riešenie vernostného systému je vyhotovenie kariet, ktoré poskytnete svojim zákazníkom. Je vhodné si naplánovať aké množstvo kariet budete potrebovať a zvoliť si medzi čiarovým a QR kódom. Taktiež, či si budete určovať číselné kódy ku kartám sami, alebo vám ich pridelí dodávateľ.

Ďalším krokom je vizuál karty. Pri grafickom návrhu je dôležité, aby bola dodržaná tzv. safe zóna okolo kódu. Želáte si logo, fotografiu, alebo obe? Čierno-bielu, farebnú, či metalickú? Pomôžeme vám a pre inšpiráciu si u nás si viete pozrieť už existujúce návrhy. 

Dodávateľovi zadáme objednávku na výrobu kariet spolu s grafickým návrhom a prípadne aj so súborom s číslami kariet, ak si ich určíte sami. Cena kariet závisí od počtu a formy potlače.

Keď dostaneme od dodávateľa vyrobené karty a excel súbor s číslami kariet, vieme ich importovať do systému v priebehu pár okamihov pomocou aplikácie PORTOS Link.

Ako nachystať XLS súbor do linku

Súbor otvoríme v tabuľkovom editore, napr. excel a vyplníme podľa formátu stĺpcov, ktorý nájdete v dokumentácii:

https://docs.portos.sk/link/import-a-export-udajov/zakaznicke-ucty#format-xls-suboru

Súbor uložíme a zatvoríme. Následne otvoríme aplikáciu Portos Link, kde prihlásime užívateľa, zvolíme možnosť “Zákaznícke účty“ a klikneme v časti import na tlačidlo “excel súbor”. Otvorí sa okno, kde vyberieme želaný súbor a potvrdíme. V aplikácii Portos Pokladňa sa prihlásime, otvoríme nastavenia a v časti “Zákaznícke účty“ klikneme na možnosť “používať“.

Vytvorenie nového zákazníckeho účtu

Zoznam všetkých existujúcich zákazníckych účtov je možné prezerať v aplikácii PORTOS BackOffice. Viete nastaviť názov zákazníckeho účtu, ktorý je viditeľný na doklade, alebo naprieč systémom. Takisto číslo karty (unikátne číslo zákazníckeho účtu) na základe ktorého je tento zákaznícky účet vyhľadávaný v systéme, by malo byť vyhotovené na kartičkách napríklad vo forme čiarového kódu alebo QR kódu. Ako na to?

Nový zákaznícky účet vytvoríme stlačením tlačidla PRIDAŤ, ktoré sa nachádza v aplikácii Portos BackOffice, v sekcii Nastavenia - Zákaznícky účet, nad tabuľkou zákazníckych účtov.

Aplikácia nás presmeruje do obrazovky úpravy zákazníckeho účtu, kde je možné nastaviť jeho vlastnosti. Po vložení všetkých potrebných údajov zákaznícky účet vytvoríme stlačením tlačidla "Vytvoriť".

Číslo
karty

Jedinečné (unikátne) číslo zákazníckeho účtu, na základe ktorého je tento zákaznícky účet vyhľadávaný v systéme.

V prípade, ak zákaznícke účty vyhotovujete vo forme kartičiek, práve číslo karty je údaj, ktorý by mal na nej byť vyhotovený napríklad vo forme čiarového kódu alebo QR kódu.

Názov Názov zákazníckeho účtu, ktorý je viditeľný na doklade alebo naprieč systémom (vo vyhľadávaní, štatistikách a podobne).
Dátum exspirácie Dátum, po ktorom nebude možné zákaznícky účet používať. Vhodné v prípade, ak si želáte darčekový poukaz, prípadne zľavovú poukážku časovo limitovať.
Aktívny Zablokuje/odblokuje možnosť používania tohto zákazníckeho účtu . Vhodné, ak chcete v prípade potreby dočasne zablokovať platnosť tohto zákazníckeho účtu, ale neželáte si ho úplne vymazať zo systému.
Zľava

Percentuálna zľava s hodnotou od 0 do 100, ktorá je automaticky aplikovaná na doklad po spárovaní s týmto zákazníckym účtom.

Vo vlastnostiach každého tovaru je možné určiť, či je na daný tovar možné aplikovať zľavu (vlastnosť povolená zľava), čo vám dáva kontrolu nad tým, na ktoré tovary budú mať vaši hostia zľavu.

Kredit Peňažný obnos viazaný k tomuto zákazníckemu účtu, ktorým je možné uhrádzať doklady . Kredit je možné manuálne vložiť (operácia manuálneho vloženia je chránená administrátorskými oprávneniami používateľa), ale aj navyšovať, prípadne znižovať v aplikácii PORTOS Pokladňa.
Kreditný
bod
Udáva počet eur pripočítaných do kreditu za každé euro zaplatené vo forme nákupu. Na zákaznícky účet sa prirátava okamžite, v momente uzatvárania dokladu.

Aplikácia ponúka na vyplnenie aj ďalšie informácie ako IČO, IČ DPH, DIČ, adresu a kontakt. 

Vymazanie zákazníckeho účtu

Existujúci zákaznícky účet vymažeme stlačením tlačidla "Odstrániť", ktoré sa nachádza v ponuke (tlačidlo so symbolom troch bodiek) v poslednom stĺpci tabuľky zákazníckych účtov.

V prípade, že si prajete odstrániť viacero zákazníckych účtov naraz, označte riadky pomocou prvého stĺpca tabuľky a následne kliknite na tlačidlo "Odstrániť označené".

 

 

Foto: shutterstock

Zoznam kategórií